تماس با ما

‌‌تالار پذیرایی سیب و نار

آدرس

  یزد، دروازه قرآن، بلوار شهید سرگرد سامعی، رستوران و تالار پذیرایی سیب و نار

شماره تماس

۰۳۵۳۵۲۱۸۹۸۱-۶

infosibonar.ir